Moje fotografije

18. Januara 2016.

Moje fotografije sa terena (1)

Moje fotografije sa terena (1)- Izabrao sam dio fotografija koje sam napravio tokom “digitalnog” rada, u posljednjih nekoliko godina. U narednim foto galerijama truditi ću se […]