Categories
Moje fotografije

Moje fotografije sa terena (1)

Moje fotografije sa terena (1)- Izabrao sam dio fotografija koje sam napravio tokom “digitalnog” rada, u posljednjih nekoliko godina. U narednim foto galerijama truditi ću se tematizirati galerije, a ovo je izbor “na prvu”.